முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

Featured post

இணையத்தில்.. (Click here)

கௌரி அனந்தனின்  கனவுகளைத் தேடி  மற்றும்  பெயரிலி  நாவல்களை Kinddle ல் பெற கனவுகளைத் தேடி / Kanavukalaith Thedi (Tamil Edition)   by Gowri Ananthan Link:   https://www.amazon.com/dp/B06XDZWNMJ பெயரிலி / Peyarili (Tamil Edition)   by Gowri Ananthan Link:  https://www.amazon.com/dp/B06XF1YQD4

"அவள்" ஒரு தொடர் கதை

இது, ஒரு பெண்ணின் உணர்வுப் போராட்டம்..


He left for good;
He let her grow up by herself
But he never knew that 
her time has stopped 
at the moment he left and she 
never grow-up afterwards..Published Posts
தொகுதி ஒன்று  - உணர்வுப் போராட்டம்
பாகம் ஒன்று : அறிமுகம்
பாகம் இரண்டு : தடுமாற்றம்
பாகம் மூன்று : கோபம்
பாகம் நான்கு : ஏமாற்றம்
பாகம் ஐந்து : தயக்கம் 

தொகுதி இரண்டு - உறவுப் போராட்டம் 
பாகம் ஆறு : தாய்
பாகம் எழு : நண்பன்
பாகம் எட்டு : சகோதரன்
பாகம் ஒன்பது : மாமன்
பாகம் பத்து : முடிவுரை


தொகுதி மூன்று - உரிமைப் போராட்டம்
பாகம் ஒன்று : ரெண்டு பவுண் 
பாகம் இரண்டு : ஒரு கொடி
பாகம் மூன்று : தேநீர்க் கோப்பை
பாகம் நான்கு : அக்கினிக் குஞ்சு
பாகம் ஐந்து : சிவப்பு மஞ்சள் 


Related Posts
"அவள்" ஒரு தொடர் கதை ... : ஆதரவுக்கு நன்றி!
"அவள்" ஒரு தொடர் கதை ... : மறுபடியும்!
"அவள்" ஒரு தொடர் கதை ... : ஆசிரியர் பின்னூட்டம்
பொய்மையும் வாய்மையிடத்து...
பிறந்த நாள்கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்