பாரதி கண்ணம்மா


L.O.V.E. 
L-LAKE OF SORROW,
O-OCEAN OF TEARS,
V-VALLEY OF DEATH,
E-END OF LIFE.


Those were the Quotes written on the gift received from one of my best friend long ago. They inspired me a lot, and helped me find Why Love Hurts so much..


"..Love creates problems. You can avoid those problems by avoiding love. But those are very essential problems! They have to be faced, encountered’ they have to be lived and gone through and gone beyond.."


Published Posts
யாமறிந்த மொழிகளிலே
நின்னையே ரதியென்று
நல்லதோர் வீணைசெய்தே
தீர்த்தக் கரையினிலே
நிம்மதியை தேடி
நின்னைச் சரணடைந்தேன்!


Related Posts
பாரதி கண்ணம்மா : தொடர் அறிமுகம்
பாரதி கண்ணம்மா : எச்சரிக்கை


Share
Tweet
Pin
Share